Etapes

1 i 2 ANYS

Des de la nostra escola infantil d'1 i 2 anys treballem conjuntament amb les famílies per a afavorir el desenvolupament dels vostres fills i filles atenent les seves necessitats físiques, intel·lectuals, emocionals i afectives. Tasca que continua en el nostre segon cicle d'educació infantil.

La nostra metodologia està recolzada per la reflexió i l'experiència. Oferim experiències basades en la manipulació i el contacte amb l'entorn que es concreten en projectes de treball, tallers, ambients de lliure circulació i instal·lacions de joc.

IINFANTIL 3, 4 I 5 ANYS

En el segon cicle de l'educació infantil (3 a 6 anys) comença la part concertada del nostre col·legi.

A més de continuar amb el nostre objectiu de desenvolupar les necessitats físiques, intel·lectuals, emocionals i afectives en la infància, comencen els projectes de treball a les aules. Aprofitant la seva curiositat guiem la seva recerca, planifiquem activitats per a aconseguir resoldre les seves hipòtesis i traure les conclusions. Tot això sempre de manera vivencial, manipulativa i significativa per a l'aprenentatge de l'alumnat.

Durant tota l'etapa educativa la participació de les famílies en les activitats i tallers és fonamental per a aconseguir una veritable comunitat d'aprenentatge.

PRIMÀRIA

L'etapa d'educació primària abasta des dels 6 als 12 anys. Facilitem aprenentatges d'expressió i comprensió oral, lectura, escriptura, nocions bàsiques de cultura i convivència, així com hàbits d'estudi i treball. Amb tot això garantim una formació integral que contribueix al ple desenvolupament de la seva personalitat i establim les bases perquè cursen amb aprofitament l'Educació Secundària Obligatòria.

SECUNDÀRIA

L'etapa d'educació secundària abasta des dels 12 als 16 anys. És un període de canvis importants en el qual el nostre objectiu és acompanyar en el camí perquè l'alumnat puga aconseguir una identitat pròpia, potenciant la seva autoestima, per a aconseguir la seva pròpia maduresa i ser capaç de desenvolupar una filosofia de vida compromesa, empàtica, crítica i dialogant.

UNITAT D'EDUCACIÓ ESPECIAL ESPECÍFICA

Comptem amb una unitat on els alumnes amb necessitats educatives especials poden desenvolupar al màxim les seves capacitats i preparar-se per a la vida adulta, a més de treballar els continguts curriculars totalment adaptats al seu nivell.

A més, cada alumne/a de l'aula té un grup de referència inclusiu assignat on acudeix en diversos moments del dia per a treballar i relacionar-se amb els seus companys.