Projecte plurilingüe

El pla lingüístic de centre garanteix la convivència de les llengües oficials, que en el nostre cas, s'enriqueix amb l'anglès com a primera llengua estrangera des dels primers anys i durant tota l'escolarització (d'1 a 16 anys), tant en activitats curriculars com extraescolars. A més en l'etapa de secundària es pot cursar alemany com a segona llengua estrangera.

Durant el pas per secundària tenen la possibilitat de realitzar en el centre els exàmens d'homologació del nivell A2 tant d'anglès com en alemany i B2 en anglès, així com accedir al Batxillerat Dual.

Completem la seva formació en llengües amb la possibilitat de participar cada any en activitats a l'estranger dins del nostre programa Erasmus +.