Portal de transparencia

Les societats Cooperatives, com a part del sector de l'Economia Social, es regeixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Mitjançant aquest Portal de Transparència pretenem facilitar l'accés a la informació de la Cooperativa de treball associat d'ensenyament la Plana Coop. Val., la seva activitat, l'objecte i destí dels fons públics rebuts i altres temes que puguen revestir interès públic.

Cooperativa d'Ensenyament La Plana Coop Val, titular del Col·legi Concertat Grans i Menuts, és una cooperativa de treballadors. La Cooperativa va nàixer en 1976. La seu està a Castelló, en C/ Quadra la Torta núm. 4.

ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA

ASPECTOS ECONÓMICOS

DOCUMENTOS CONCIERTO EDUCATIVO