Projecte solidari

Dins del nostre projecte pedagògic volem donar especial rellevància al projecte solidari. Des dels inicis del col·legi, sempre s'ha tingut en compte l'educació en valors com el respecte, la solidaritat, la gratitud, la tolerància, etc. Ressaltem la solidaritat com a capacitat d'entesa entre les persones i com a actitud per a aconseguir la igualtat i la justícia.

Al llarg del curs, col·laborem amb diferents ONGs realitzant campanyes de sensibilització, recollida d'aliments, roba, fons, etc. Finalitzem el projecte cada curs amb una cursa solidària oberta a la participació de tota la comunitat educativa, en la qual la recollida de fons va destinada cada any a una ONG diferent que tria l'alumnat de sisè de primària.