Projecte esportiu

Com a centre promotor de l'activitat física i l'esport reconegut per la Generalitat Valenciana i seguint les recomanacions d'organismes com l'OMS, la UNESCO i el COI, en relació amb l'educació per a la salut, considerem fonamental tenir un projecte esportiu estructurat de manera transversal al llarg de tota l'escolarització en el col·legi.

Són multitud els esports als quals donem accés en tots els cursos, de manera que l'alumnat puga accedir en el col·legi a la pràctica d'esports minoritaris que possiblement no hagués tingut opció de conèixer. 

Estem en contacte amb les diferents federacions esportives i són els seus especialistes de primera mà els que acudeixen al centre per a impartir les classes d'apropament a aquests esports.

A més, són indispensables per al projecte les activitats aquàtiques com la natació, el waterpolo o la natació sincronitzada i les sortides de senderisme i la pràctica de l'esquí.