Batxillerat dual

El col·legi juntament amb Acadèmica International Studies, ofereix un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet a l'alumnat obtenir dues titulacions alhora: la pròpia del nostre país i l'American High School Diploma.

Quan finalitzen els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants estatunidencs en finalitzar el High School, que està reconeguda en tots els estats i en totes les universitats del món.

En el batxillerat dual es cursen, a més de les matèries pròpies de cada institut, sis assignatures en immersió lingüística en anglès amb metodologia en línia.

Aquestes matèries es poden començar a cursar des de 2n d'ESO. Quan acaben 4t d'ESO i van a estudiar un batxiller fora de Grans i Menuts, poden continuar amb les matèries que els queden per acabar del batxillerat dual en les mateixes condicions.

Igualment, qualsevol estudiant d'un altre institut que vulga cursar-lo, pot optar a fer-lo a través del nostre centre sense estar matriculat en Grans i Menuts en Secundària.

Totes les matèries es realitzen en línia, amb un professor especialitzat dels EUA. Des del col·legi, l'alumnat també té un tutor especialista en llengua anglesa que s'encarrega de supervisar a l'alumnat.

Els beneficis que aporta el tenir la doble titulació són:

– Tenir accés a qualsevol universitat dels EUA

– Aconseguir un alt nivell de domini de l'anglès.

– Aconseguir un alt nivell de domini de les TIC.